Griz wykonuje projekty zarówno instalacji elektrycznych, teletechnicznych jak i BMS i KNX. Posiadamy własny doświadczony zespół projektowy, wykonujący dokumentację projektową, budowlaną, wykonawczą i warsztatową. W ramach realizacji projektów realizujemy wnioski o pozwolenia na budowę. 

  • pozwolenia na budowę
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze
  • projekty warsztatowe
  • wystąpienia materiałowe
  • pomiary sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz systemów pożarowych
  • dokumentacja powykonawcza
  • nadzór autorski